Tag Archives: Chỉ số cơ thể

Chỉ số BMI là gì? Ý nghĩa của chỉ số BMI với sức khỏe

Chỉ số BMI là gì?

Chỉ số BMI là chỉ số được nhắc đến khá nhiều, từ chỉ số mà người ta xác định một người đủ, thừa hay thiếu cân. Nhưng liệu từ BMI có thể xác định sức khỏe của một người? Chính xác thì chỉ số BMI là gì? Chỉ số BMI là gì? Chỉ số BMI[…]