Category Archives: Video

Vòng đời của muỗi

Vòng đời của muỗi

Vòng đời của muỗi bao gồm bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Giai đoạn: Trứng Muỗi cũng phân thành muỗi cái và muỗi đực, và chỉ có muỗi cái mới có khả năng đẻ trứng. Để trứng phát triển muỗi cái cần một bữa ăn dinh dưỡng từ máu. Với mỗi[…]

Kỹ năng xử lý cần có khi gặp sự cố thang máy

Kỹ năng xử lý khi gặp sự cố thang máy

Nguyên tắc khi đi thang máy Chỉ sử dụng thang máy ở trạng thái kỹ thuật tốt. Trong thời gian kiểm định và được cấp phép. Tuân thủ khối lượng trọng tải thang máy quy định: số người, khối lượng, … Luôn đảm bảo mặt sàn thang máy được cân bằng. Tránh trường hợp thang[…]