Tag Archives: biến chứng bệnh tiểu đường

9 Biến chứng của bệnh tiểu đường và biểu hiện

Biến chứng của bệnh tiểu đường là gì?

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng hầu hết đến các khía cạnh sức khỏe. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát tốt tình trạng này. Vậy biến chứng của bệnh tiểu đường là gì? Biến chứng của bệnh tiểu đường xảy ra khi nào? Biến chứng xảy ra sớm hay muộn sẽ phụ thuộc[…]