Tag Archives: Đô thị thông minh

KHÁM PHÁ TOP 7 ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2021

KHÁM PHÁ TOP 7 ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2021

Xây dựng và phát triển đô thị thông minh đang là xu hướng tất yếu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng. Đô thị hóa là quá trình tất yếu diễn ra trên thế giới. Nó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã[…]

Đô thị thông minh – Xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đô thị thông minh

Như chúng ta đã biết, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã có những tác động rất lớn đến sự phát triển và hoàn thiện đô thị thông minh của các quốc gia trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu phát triển từ kinh tế, chính trị đến xã hội thì Việt Nam cũng[…]