Hợp đồng lao động và quyền lợi của người lao động

Hợp đồng lao động và quyền lợi của người lao động

Hợp đồng lao động được nhắc đến ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về nó, đặc biệt đối với những bạn trẻ, và người lao động phổ thông. Vậy cụ thể hợp đồng lao động cần có gì, quyền lợi của người lao động nằm ở đâu và như […]

Mức lương cơ sở 2020 và những điều cần biết về lương cơ sở

Mức lương cơ sở 2020

Lương cơ sở có khác gì so với lương cơ bản và lương tối thiểu vùng? Mức lương cơ sở 2020 sẽ có biến động như thế nào. Điều này tác động đến mức lương người lao động như thế nào? Những điều cần biết xung quanh mức lương cơ sở sẽ được Sức khỏe […]