Tag Archives: bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Ô nhiễm nguồn nước – Món quà có “1-0-2” của mẹ thiên nhiên đang bị phá hủy từng ngày

Ô nhiễm nguồn nước - nguồn nước, tài nguyên, thiên nhiên

Mở Đầu Cùng với các loại ô nhiễm môi trường khác như: ô nhiễm đất và ô nhiễm không khí,…..thì ô nhiễm nguồn nước hiện đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.   Nước bị ô nhiễm là nguồn nước ở ao, hồ,[…]

Tài nguyên thiên nhiên và sự cạn kiệt – 1 cảnh báo khẩn cho toàn cầu

Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên là gì? Hiện nay, nguồn tài nguyên đang dần bị cạn kiệt nghiêm trọng. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về nguyên nhân, hậu quả và giải pháp của sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên là gì? Wikipedia định nghĩa[…]