Mưa axit: nguyên nhân và những ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mưa axit

Theo thống kê, khoảng 50% những cơn mưa ở Nam Bộ đều là mưa axit. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái. Vậy nguyên nhân hình thành mưa axit, những ảnh hưởng đến sức khỏe cụ thể là gì? Mưa axit là gì? Mưa axit là cơn mưa (có thể có […]